پرسون از دریافت وجه اضافه در داروخانه ها گزارش می دهد؛

‎4500 تومان هزینه خواندن نسخه / بیماران ناراضی درمانگران راضی

‎پر کسی پوشیده نیست که بازار دارو و دارو فروشی این روزها آشفته است، یا داور نیست، یا هست اما گران است یا اینکه بیمه آن دارو را پوشش نمی دهد، به هر حال هموطنان برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند؛ اما هزینه نسخه خوانی از دیگر مشکلات برای تهیه داروی بیماران در داروخانه ها به حساب می آید.
تصویر ‎4500 تومان هزینه خواندن نسخه / بیماران ناراضی درمانگران راضی

به گزارش پرسون؛ این روزها اگر برای دریافت دارو با نسخه به تمامی داروخانه های کشور مراجعه کنیم شاهد دریافت وجه بابت خواندن نسخه خواهیم بود، طبق اطلاعاتی که شهروندان تهرانی به درست خبرنگار پرسون داده اند این نسخه خوانی این روزها چهار هزار و 500 تومان قیمت دارد که موجب نارضایتی بیماران و رضایت داروخانه داران شده است؛ در گزارش پیش رو درد دل شهروندان پایتخت در این زمینه را می خوانید

پول زور داروخانه داران

این مصداق پول زور گرفتن است، چرا که آن داروخانه دار هزینه سود کالا خود را دریافت کرده و خدمات جدیدی ارائه نکرده است که بخواهد هزینه دیگری طلب کند.

علی یکی از شهروندانی است که در این خصوص دل پری دارد، معتقد است: نبود نظارت کافی عامل این آشفتگی در بازار دارو شده است.

وی افزود: مگر می شود فردی کالایی را به فروش رساند و سود خود را از آن معامله به دست آورد، آن وقت هزینه قرائت نسخه که همان فاکتور هست را طلب کند.

این شهروند تهرانی ادامه داد: این مصداق پول زور گرفتن است، چرا که آن داروخانه دار هزینه سود کالا خود را دریافت کرده و خدمات جدیدی ارائه نکرده است که بخواهد هزینه دیگری طلب کند.

علی خاطرنشان کرد: این روزها داروخانه داران یکی از صنف های با درآمد بالا به حساب می آیند و حاشیه سود بسیار مطلوبی دارند و این درحالی است که برای خواندن نسخه نیز از مردم پول دریافت می کنند در حالی که باید نسخه را داروخانه دار بخواند که کالای مورد نظر را ارائه دهد.

درس خوانده اند که پول زور بگیرند

گر با یک حساب و کتاب ساده یک داروخانه شبانه روزی تنها روزانه 200 نسخه مراجعه داشته باشد و برای هر نسخه چهار هزار و 500 تومان دریافت کند، آن وقت مبلغی حدود 900 هزار تومان خواهد شد که در یک ماه نزدیک به 27 میلیون تومان تنها برای نسخه خوانی دریافت خواهد کرد.

یکی دیگر از شهروندان تهرانی در این باره گفت: اگر با یک حساب و کتاب ساده یک داروخانه شبانه روزی تنها روزانه 200 نسخه مراجعه داشته باشد و برای هر نسخه چهار هزار و 500 تومان دریافت کند، آن وقت مبلغی حدود 900 هزار تومان خواهد شد که در یک ماه نزدیک به 27 میلیون تومان تنها برای نسخه خوانی دریافت خواهد کرد.

او که خود را اکبری معرفی کرد، ادامه داد: نبود نظارت کافی از سوی نهاد هایی مانند سازمان غذا و دارو، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، وزارت صمت، نمایندگان مجلس و... موجب شده که داروخانه داران چنین پولی را از مردم دریافت کنند.

این شهروند پایتخت در پاسخ به این سوال خبرنگار ما درباره اینکه پزشکانی که در داروخانه ها هستند درس خوانده اند و علم شان را برای مطالعه نسخه به کار برده اند و باید درآمدی داشته باشند؟ پاسخ داد: درس خوانده و بابت سود دارو درآمد کسب می کند قرار نیست که پول زور از مردم دریافت کنند.

راهکار چیست؟

طبیعتا هموطنان هنگام تهیه دارو درگیر آن نمی شوند که این اندک پول بر چه اساسی دریافت شده است؛ اما حجم بالای این نوع تراکنش مبلغ بسیاری بالایی را برای داروخانه داران به وجود می آورد؛ در اینجا هموطنان از دولتی که با شعار مردمی سرکار آمده و نمایندگان مجلس این مطالبه را دارند که چرا این بی عدالتی برطرف نمی شود؛ چرا که اگر داروخانه داران معتقدند برایشان نمی صرف دپس چرا به شکل قارچ گونه در شهر تهران داروخانه تاسیس می شود.

سیاوش پارس

414809

مطالب مرتبط