تکرار جنایت علیه درختان ولیعصر؛ این‌بار در زعفرانیه!

پس از خشک کردن چندین چنار در خیابان ولیعصر این‌بار در منطقه یک تهران و خیابان مرجان، فاجعه محیط زیستی دیگری رخ داده است.

409257