مسمومیت ۲۰ شناگر ۶ تا ۵۰ ساله در یک استخر

۲۰ شناگر در یکی از استخرهای مشهد با گاز کلر مسموم شدند.

تصویر مسمومیت ۲۰ شناگر ۶ تا ۵۰ ساله در یک استخر

به گزارش پرسون، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس گفت: عصر دیروز اعلام مسمومیت تعدادی از شناگران در یکی از استخرهای مشهد به سامانه ۱۱۵ اعلام شد.

وی با بیان اینکه ۸ دقیقه بعد از اولین تماس آمبولانس‌ها به محل رسیدن، گفت: تکنسین‌های اورژانس مشاهده کردن شناگران از ۶ سال تا ۵۰ سال هستند که دچار مسمومیت با گاز کلر شده اند.

سخنگوی اورژانس گفت: ۲۰ نفر از این افراد به مراکز درمانی برای دریافت سایر خدمات درمانی منتقل شدند.

منبع: رکنا

409162