هوای امروز تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در روز جمعه ۱۴ مردادماه در وضعیت قابل‌ قبول قرار دارد.
تصویر هوای امروز تهران قابل قبول است

به گزارش پرسون،.براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۲ و کیفیت هوا در وضعیت قابل‌ قبول است.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۰۲ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» بود.
غلظت آلاینده‌ها در ساعت ۴ بامداد امروز افزایش یافت و به عدد ۱۰۶ رسید و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت اما از ساعت ۵ بامداد غلظت آلاینده‌ها روند کاهشی داشت؛ به گونه‌ای که در ساعت ۷ صبح به عدد ۹۶ کاهش یافت و در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.
گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

409101