رییس صنعت معدن و تجارت استان فارس اعلام کرد:

بررسی مشکلات بیش از 130 واحد تولیدی و صنعتی

رییس صمت استان‌ فارس‌‌گفت: مشکلات بیش از130 واحد تولیدی و صنعتی در‌ قالب میز خدمت مورد بررسی‌ قرار گرفت.
تصویر بررسی مشکلات بیش از 130 واحد تولیدی و صنعتی

به گزارش پرسون از فارس حمید رضا ایزدی‌ اظهار‌ داشت: مشکلات بیش از ۱۳۰ واحد تولیدی و صنعتی با حضور استاندار فارس در قالب میز خدمت و ارتباط چهره به چهره با صنعتگران و تولید کنندگان در شهرک صنعتی بزرگ شیراز مورد‌ بررسی قرار گرفت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در‌ حاشیه میز‌ خدمت ‌اظهار داشت: میز خدمت فرصتی مهم در راستای پاسخگویی سریع و بی واسطه با مدیران و تسهیل امور صنعتگران و تولید کنندگان است.

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس در خصوص تشکیل میز خدمت و دیدار چهره به چهره تولید کنندگان با مسئولان استان گفت: با حضور رؤسای دستگاه‌های اجرایی و ۱۳۲ واحد صنعتی موانع تولیدات حوزه کاری خود را مطرح و مدیران دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات موجود راه‌کارها را بررسی و اقدامات و تصمیمات لازم ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه میز خدمت درزمینه رفع برخی از مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی از جمله زمین، آب، برق، گاز، مخابرات، مسایل بیمه، بانک، تسهیلات بانکی، تامین اجتماعی تشکیل شد،

اضافه کرد: هدف از تشکیل و برپایی میز خدمت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را دیدار حضوری با مسولان و با هدف تسهیل دسترسی و خدمت آسان، صرفه جویی در وقت، هزینه کارآفرینان و سرمایه گذاران، هموارشدن مسیر فعالیت تولید کنندگان برای رفع مشکلات در مسیر تولید است.

رییس‌ صمت فارس ابراز داشت: پیگیری، تداوم میز خدمت و پاسخگویی به فعالان اقتصادی را در. مسیر خدمت رسانی به صنعتگران و تولید کنندگان و ایجاد یک فضای تعامل، هم فکری و همدلی بخش خصوصی با دولت در زمینه افزایش شاخص های اقتصادی، بهبود بهره‌وری از صنایع، گسترش تولیدات بومی و کیفی، افزایش اشتغال پایدار و توسعه صادرات. از دیگر اهداف میز خدمت است.

وی با تاکید بر لزوم تلاش و برنامه ریزی مدون کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی تولیدی، صنعتی و تجاری، اظهار کرد: به صورت هفتگی با تشکیل کارگروه تسهیل، برگزاری نشست‌های چهره به چهره و برپایی هم‌اندیشی با مجموعه‌های تولیدی، مجدانه به دنبال رفع موانع، بهبود و تقویت تولید و تسهیل امر سرمایه گذاری هستیم.

ایزدی بیان داشت: کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری، آموزش و تربیت نیروی کار ماهر در شهرک‌های صنعتی با تکمیل زیر ساخت‌ها و امکانات زیر بنایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و راه اندازی واحدهای صنعتی رشد اشتغال و توسعه صنعتی را در استان‌ فارس افزایش‌ می‌دهد.

409037