سقوط قیمت سکه در بازار

قیمت سکه در بازار امروز پایین تر از نرخ دیروز معامله شد.
تصویر سقوط قیمت سکه در بازار

به گزارش پرسون، سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۱۴,۸۷۷,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار) تومان به ۱۴,۸۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۳۳,۰۰۰ -۴۴,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۹ 11:36
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۰.۳۱ روز قبل
۱۴,۸۳۰,۰۰۰ -۲۴,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۷ ۲ روز پیش

408847