قیمت دلار امروز 12 مرداد اعلام شد

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷,۹۱۹ (بیست و هفت هزار و نهصد و نوزده تومان) اعلام کرد.
تصویر قیمت دلار امروز 12 مرداد اعلام شد

به گزارش پرسون، بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۶۴۲ (بیست وهفت هزار و ششصد وچهل و دو تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷,۹۱۹ (بیست و هفت هزار و نهصد و نوزده تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۸,۵۹۶ (بیست و هشت هزار و پانصد و نود و شش تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۸۸۳ (بیست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد و سه تومان) است.

408831