هوای پایتخت در مرز آلودگی است

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد 90 قرار گرفته است.
تصویر هوای پایتخت در مرز آلودگی است

به گزارش پرسون، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 90 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول اما در مرز آلودگی است.

همچنین طی 24 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 87 قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 65 روز قابل قبول، 57 روز ناسالم برای افراد حساس جامعه و 7 روز ناسالم برای همه افراد، یک روز بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

منبع: فارس

408613