آب گل‌آلود سیل و مردم‌فریبی مسئولان!

جهان سیاست با تغییر سلیقه های تنوع طلب مردم در دوران های مختلف تاریخ روش های بدیع و خاصی را دیکته می کند.
تصویر آب گل‌آلود سیل و مردم‌فریبی مسئولان!

به گزارش پرسون، میرزاعلی آیت اللهی در یادداشتی نوشت: مثلا ممکن است هم زمان با بوش پسر که در آمریکا با گویش خاصی صحبت میکند در جای دیگر جهان رئیس دولتی نگران ممه ای باشد که لولو برده و عوام هم بخندند و دنبال خودرو او بدوند تا تراول بگیرند یا سیب زمینی رایگان بگیرند و رای بدهند.
اما به همراه تحولات دانش بشری سلیقه ها هم تغییر می کند و ممکن است ۱۵ سال بعد چنین روشهایی پاسخگو نباشد و نتیجه معکوس به بار بیاورد.

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر مملکت ما است اختلاط منافع ملی با منافع جناحی است که باعث می شود قدرتمندان برای حفظ سمت خود دست به هرکاری بزنند و در این مرحله پوپولیسم دیکته میشود.
نکته دیگر این است که گاهی در کشورما فردی به سمتی گمارده میشود که نه توان اداره آن مسئولیت را دارد و نه محبوبیت اجتماعی و نه قدرت کاریزماتیک و......
حالا اطرافیان و روابط عمومی دستگاه می خواهند به هر قیمتی شده این وصله لایتچسبک را به جامه جامعه بچسبانند لذا با نسخه های قدیمی و از کار افتاده مسئول مربوطه را به سمت و سوی پوپولیسم هدایت کرده و ناخواسته عامل خنده مردم می گردانند.

سیل اخیر وحشتناک بود و چه بسا ادامه خطرناک تری هم داشته باشد. شهرداران تمام شهرهای آسیب دیده مسئول مرگ هموطنان هستند. برخورد با حوادث غیر مترقبه این نیست که با هشدار هواشناسی رفتگران فقط به تمیز کردن جویهای خیابان ها بپردازند. آقای شهر دار موظف است در طول سال و زمان مکفی به جای شرکت در مراسم و جشن و زدن بنر های مربوط یا نامربوط و واگذاری قطار متروی یک شهر به شهر دیگر و به هم ریختن عکس های مردگان بی حجاب و.... محتاطانه ترین سناریوهای ریزش نزولات جوی و زلزله و سایر حوادث را بررسی کند و برای آنها چنان چاره اندیشی کند که در زمان بروز حادثه حتی یک خراش بر وجود یک شهروند وارد نیاید.نه این که بعد از حادثه برای عکس گرفتن میان گل و لای برود و اگر کسی او را شماتت کند بگوید فلان منطقه از نقاط شهری نبوده و روستایی است. طبعا اگر از مناطق محدوده شهرداری خارج باشد کارغلطی کرده که برای نمایش به محدوده خارج از مسئولیت خود رفته و با عکس یادگاری برگشته است واگر در محدوده مسئولیت او اتفاقی افتاده باید مردانه پاسخگو باشد.

شهرداران تمام شهرهایی که سیل در آن شهر ها موجب کشتار هموطنان شده و وزارت راه و شهرسازی ضامن خون ده ها هموطن کشته شده هستند. شوراهای اسلامی این شهرها در اولین اقدام اگر از پشتوانه رای مردمی برخوردارند باید شهردار را عزل کنند و اگر خودشان در جرم شریک هستند استعفا بدهند وپی کارشان بروند. اگر پزشکی قصد خدمت دارد درمان بیماران اجری کم تر از شهردارشدن ندارد.

دولت نیز باید تکلیف وزیر راه را یک سره کند این که نمیشود شعار بدهند و بعد با یک باران جاده ها بند بیاید و افرادی جان خود را از دست بدهند.
آقای وزیر کشور سر از شهر جهانی یزد در آورده. آقای محترم نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی. اگرتوان اداره شهر جهانی را ندارید چرا شهر را به ثبت جهانی می رسانید ؟ الان چه کسی پاسخگوی بافت سنتی ویران شده است؟یعنی فکر میکنید از قبل آمادگی برای چنین بارشی ممکن نبود؟
رئیس دیوان محاسبات که در مورد ترک فعل صحبت می کند و زورش به هواشناسی رسیده، توجه داشته باشد که مشکل اصلی به عهده وزارت کشور و شهرداریها و وزارت راه است ولاغیر،
آقای رئیس جمهور هم یادش باشد دوره پوپولیسم گذشته و سیاست ها و روش های ۱۵ سال قبل در زمان حاضر نه تنها کارایی ندارد بلکه روز به روز نتیجه عکس می دهد.
کاش همه مسئولین بنرساز و بنرنویس مملکت نیز این جمله را بر تابلویی بنویسند و در اتاق کار خود نصب کنند: « پوپولیسم و مردم فریبی ممنوع. خدمت صادقانه لازم»

408261