پشت‌پرده برکناری اسکوچیچ و بازگشت کیروش!تصویر پشت‌پرده برکناری اسکوچیچ و بازگشت کیروش!

به گزارش پرسون، اقدامات عجیب چند روز گذشته حواشی تیم ملی فوتبال، از جمله برکناری و ابقای سرمربی و مطرح شدن دوباره نام کیروش در کنار شایعات متعدد درباره نیمکت سرمربی گری تیم ملی، سوژه کارتونی در خبر ورزشی شد.

406320