بهترین درمان برای استرس نوجوانان

محققان دریافتند افکار مرتبط با استرس و پاسخ های فیزیولوژیکی در نوجوانان را می توان با استفاده از یک جلسه آموزش آنلاین ۳۰ دقیقه ای کاهش داد. این یافته‌ ها یک درمان کوتاه و کم‌ هزینه را برای استرس نوجوانان پیشنهاد می ‌کند.
تصویر بهترین درمان برای استرس نوجوانان

به گزارش پرسون، امروزه جوانان از سطوح بی سابقه ای از اضطراب مرتبط با استرس و علائم افسردگی رنج می برند که تهدیدی بزرگ برای سلامت روان آنها به شمار می رود. یافتن راه هایی برای کمک به جوانان برای غلبه بر عوامل استرس زا مانند مطالبه و انتظارات موفقیت درسی، انزوای اجتماعی در طول قرنطینه های همه گیر و عدم اطمینان در آینده، برای کمک به آنها برای آماده شدن برای بزرگسالی بسیار مهم است.

یکی از روش‌های پیشنهادی، رویکرد بهینه ‌سازی استرس است که به منظور آموزش به جوانان برای بهبود مهارت‌های مقابله با استرس، به جای تلاش برای به حداقل رساندن یا اجتناب از آنها، به طور مثبت با عوامل استرس‌ زای اجتماعی و تحصیلی آموزش می ‌دهد. ذهنیت تقویت کننده استرس بر این باور متمرکز است که پاسخ های استرس فیزیولوژیکی - مانند ضربان قلب، تنفس عمیق تر و احساس اضطراب - می توانند عملکرد بهینه را تامین کنند. ذهنیت دیگر ذهنیت رشد است، این ایده که هوش را می توان با تلاش، استراتژی و حمایت دیگران توسعه داد.

در این مطالعات جدید، دیوید یگر، کریستوفر برایان و همکارانش مداخله ای ایجاد کردند که به طور هم افزایی ایده هایی را از ذهنیت های رشد و افزایش استرس ادغام کرده و آن را با شش گروه دانش آموز (در مجموع ۴۲۹۱ نفر) از سن دبیرستان تا مقطع کارشناسی آزمایش کرد.

این مداخله شامل یک ماژول آموزش آنلاین ۳۰ دقیقه ای بر اساس این رویکرد هم افزایی بود که هم رشد و هم ذهنیت های افزایش دهنده استرس را هدف قرار می داد. به گزارش سیناپرس، سپس نویسندگان سطوح استرس دانش ‌آموزان، از جمله سلامت روانی، علائم اضطراب، موفقیت تحصیلی و شناخت‌های مرتبط با استرس، هورمون ‌ها و واکنش قلبی عروقی را اندازه‌ گیری کردند.

آن ها دریافتند که با پرداختن به هر دو طرز فکر با هم، یک جلسه مداخله می ‌تواند از نوجوانان آسیب‌ پذیر در برابر پاسخ‌ های ناسالم به استرس عادی و پیامد های سلامت روانی منفی مرتبط با آن محافظت کند. این مطالعه در طول قرنطینه‌های کووید ۱۹ انجام شد و نشان می ‌دهد کاهش استرس می ‌تواند به مجموعه‌ های مختلفی از عوامل استرس ‌زا و موقعیت‌ ها تعمیم یابد.

نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که این مداخله مقیاس ‌پذیر ممکن است منابع و راهنمایی ‌هایی را در اختیار جوانان قرار دهد که برای رها کردن مهارت ‌ها و خلاقیت‌ هایشان، که برای رسیدگی به چالش ‌های آینده بشریت حیاتی هستند، نیاز دارند.

404770