سنگ‌ کاغذ قیچی علی باقری با انریکه مورا!

تصویر سنگ‌ کاغذ قیچی علی باقری با انریکه مورا!

به گزارش پرسون، هادی حیدری در واکنش به شایعه به بن بست رسیدن مذاکرات برجامی در قطر کارتونی را با عنوان «سنگ، کاغذ، قیچی» در قرن‌نو منتشر کرده است.

404559