آبروریزی ساعت فیک محمدرضا گلزار!

پیجی در اینستاگرام لو داد که ساعت محمدرضا گلزار فیک بوده و توجه ها را به سمت او کشاند.
تصویر آبروریزی ساعت فیک محمدرضا گلزار!

به گزارش پرسون، یک پیج اینستاگرامی خارجی که ساعت‌های لوکس رو معرفی و بررسی میکند یک استوری از محمدرضا گلزار گذاشته است و نوشته با 12.1 میلیون فالور ساعت فیک دستش میکند.

محمدرضا  گلزار

402854

مطالب مرتبط