انتقاد همتی از انتشار «متن جعلی سراسر نمایشی و دروغ » منسوب به او

رییس اسبق بانک مرکزی نسبت به انتشار یه خبر از قول وی را تکذیب کرد .
تصویر انتقاد همتی از انتشار «متن جعلی سراسر نمایشی و دروغ » منسوب به او

به گزارش پرسون، همتی نوشت: متن جعلی سراسر نمایشی و دروغ در فضای مجازی به عنوان سخنان بنده در کلاب هاوس منتشر میشه!

روزنامه سازندگی بدون بررسی و تحقیق، با تحلیل زننده چاپش میکنه!

روزنامه کیهان با خوشحالی و برای پوشش دادن به رکورد تاریخی تورم۱۳ درصد خرداد ماه، به نقل از سازندگی آن را تیتر ویژه میکنه! این تذهبون ؟

402659