این مشترکان برق پاداش می‌گیرند

سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به کاهش بی‌سابقه مصرف برق در خرداد، ۷.۵ تا ۸ میلیون مشترک مشمول پاداش مدیریت مصرف می‌شوند.
تصویر این مشترکان برق پاداش می‌گیرند

به گزارش پرسون، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، شهرام حیدریان مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور و محمدعلی اکبری دبیر ستاد اطلاع رسانی مدیریت تقاضای برق وزارت نیرو، به بررسی میزان آب و برق مصرفی کشور، تعرفه‌های آن‌ها و راهکار گذراندن تابستان بدون قطعی آب و خاموشی پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: اوج مصرف برق، ۶۴ هزار مگاوات است که نسبت به پارسال، ۴.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. پارسال ۲۵ درصد مشترکان خانگی بیش از الگو و ۷۵ درصد کمتر از آن مصرف می‌کردند. آمار خرداد امسال، نشان می‌دهد که با همراهی مشترکان بخش خانگی، ۲۰ درصد بیش از الگو و ۸۰ درصد کمتر از آن مصرف داشته اند و ۷.۵ تا ۸ میلیون مشترک مشمول پاداش مدیریت مصرف می‌شود.

براساس مصوبه هیئت وزیران، برای مشترکان پرمصرف، تعرفه یارانه‌ای محاسبه نمی‌شود. دولت در حوزه مصرف، کار را از خود شروع کرد. از زمان اجرای مصوبه الزامی شدن کاهش مصرف برق ادارات، ۳۵۰ مگاوات تولید از طریق مولدهای اضطراری در ساعات اوج مصرف، صرفه جویی داشتیم.

برای دستگاه‌های اجرایی، هزار مگاوات و در مجموع بخش خانگی و دستگاه‌های اجرایی، تا ۴ هزار مگاوات صرفه جویی پیش بینی کردیم.

منبع: خبرآنلاین

402590