۲۰ نماینده امضای خود را پس گرفتند

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، امضای خود را از نامه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت پس گرفته اند.
تصویر ۲۰ نماینده امضای خود را پس گرفتند

به گزارش پرسون، سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس در حاشیه نشست هیئت دولت، اظهار داشت: در نامه استیضاح وزیر صمت، نام ۳۶ نماینده مجلس ذکر شده بود که از دیروز (سه شنبه) ۲۰ نماینده امضای خود را پس گرفته اند.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس، تصریح کرد: اکنون وقت استیضاح نیست.

402573