انتقاد نماینده مجلس از عملکرد هیئت رئیسه

نماینده سرپل‌ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا باید هیئت رئیسه را در مسیر مدیریت درست مجلس اصلاح کنیم و سپس برای نمایندگان در محافل و مجالس و مسائل استانها جایگاه و شأن قائل شویم.


تصویر انتقاد نماینده مجلس از عملکرد هیئت رئیسه

به گزارش پرسون، شهریار حیدری در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به دوفوریت طرح انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی با تاکید بر اینکه اساساً درباره حضور نمایندگان در سازمان‌ها و نهادهای نظارتی استانها نقدی جدی وارد است، از عملکرد هیئترئیسه مجلس انتقاد کرد و گفت: نمایندگان هیئت رئیسه مجلس را به این جهت انتخاب می‌کنند که شأن و جایگاه مجلس حفظ شود اما با کمال تاسف برخی از این عزیزان برای خیلی از امورات از حق وتو برخوردار هستند به گونه ای که مثلاً در یک استان عمده نمایندگان با مدیران اجرایی پیرامون یک موضوع خاص و برای منافع عمومی به نتیجه می‌رسند اما برخی از اعضای هیئت رئیسه با احضار وزیر یا معاون او این تصمیم را وتو می‌کنند.

وی با طرح این پرسش که چه کسی و کدام آیین نامه این اختیار را به هیئت رئیسه داده است؟ خواستار حفظ شأن مجلس از سوی هیئت رئیسه شد و خطاب به اعضای هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: ما شما را آن بالا فرستادیم تا مجلس را به درستی مدیریت و شان مجلس را حفظ کنید اما با کمال تاسف از حق وتو استفاده می‌شود. یک استان را به چالش می کشاند به خاطر آنکه دارای جایگاهی هستند و از آن استفاده می کنند که این کار درست نیست.

منبع: ایسنا

402507