آمار جهانی کرونا در 1 تیر 1401

پس از گذشت یک ماه آمار جهانی کرونا امروز اعلام شد.

تصویر آمار جهانی کرونا در 1 تیر 1401

به گزارش پرسون، طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۳۰ هزار و ۷۰۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۵۴۵ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۳۱۱ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد یک هزار و ۲۴۰ نفر در یک روزبه تعداد شش میلیون و ۳۴۳ هزار و ۴۶۰ نفر رسیده است.

آمار بهبودیافتگان نیز به ۵۲۱ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۳۹۵ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا و ایران به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است).

۱. آمریکا ۸۸ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۷۰ نفر (۸۴ هزار و ۱۲۰ نفر)

۲. هند ۴۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۶۵۷ نفر (۱۳ هزار و ۱۸۲ نفر)

۳. برزیل ۳۱ میلیون و ۸۲۴ هزار و۲۲۰ نفر (۶۸ هزار و ۱۰۲ نفر)

۴. فرانسه ۳۰ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۶۳۲ نفر (۹۵ هزار و ۲۱۷ نفر)

۵. آلمان ۲۷ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۴۶۳ نفر (۱۲۲ هزار و ۵۹۷ نفر)

۶. انگلستان ۲۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۳۵۸ نفر (۱۶ هزار و ۴۳۰ نفر)

۷. روسیه ۱۸ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۲۶۰ نفر (سه هزار و ۸۱ نفر)

۸. کره جنوبی ۱۸ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۴۲۷ نفر (دو هزار و ۵۰۰ نفر)

۹. ایتالیا ۱۷ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۳۲۹ نفر (۶۲ هزار ۷۰۴ نفر)

۱۰. ترکیه ۱۵ میلیون و ۸۵ هزار ۷۴۲ نفر (بدون ابتلای جدید)

۱۷. ایران هفت میلیون و ۲۳۵ هزار و ۱۷۵ نفر (۱۸۷ نفر)

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است).

۱. آمریکا یک‌میلیون و ۳۸ هزار و ۹۰۰ نفر (۱۹۲ فوتی)

۲. برزیل ۶۶۹ هزار و ۴۳۶ نفر (۲۱۹ فوتی)

۳. هند ۵۲۴ هزار و ۸۹۰ نفر (بدون فوتی)

۴. روسیه ۳۸۰ هزار و ۵۷۷ نفر (۶۰ فوتی)

۵. مکزیک ۳۲۵ هزار و ۴۱۷ نفر (۹ فوتی)

۶. پرو ۲۱۳ هزار و ۴۰۵ نفر (۱۰ فوتی)

۷. انگلستان ۱۷۹ هزار و ۷۰۶ نفر (۱۰۵ فوتی)

۸. ایتالیا ۱۶۷ هزار و ۸۴۲ نفر (۶۲ فوتی)

۹. اندونزی ۱۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر (پنج فوتی)

۱۰. فرانسه ۱۴۹ هزار و ۱۶۲ نفر (۵۶ فوتی)

۱۱. ایران ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر (چهار فوتی)

منبع: ایمنا

402482