گفت‌وگوی جذاب فردوسی‌پور با اسکوچیچ

دراگان اسکوچیچ میهمان بعدی فوتبال۳۶۰ است و به سوالات عادل فردوسی‌پور پاسخ می‌دهد.
تصویر گفت‌وگوی جذاب فردوسی‌پور با اسکوچیچ

به گزارش پرسون، دراگان اسکوچیچ میهمان بعدی فوتبال۳۶۰ است و به سوالات عادل فردوسی‌پور پاسخ می‌دهد. دراگان در گفتگو با عادل می گوید که بارها استعفا داده است، او از صفر شروع نکرده بلکه از زیر صفر شروع کرده. عادل در ادامه به اسکوچیچ می گوید: میشه من سرم رو به این میز بکوبم؟

منبع: اقتصادنیوز

402346