رییس جمهور حکم جدید صادر کرد

با دستور رییس‌جمهور امروز ورامین «فرمانداری ویژه» شد.
تصویر رییس جمهور حکم جدید صادر کرد

به گزارش پرسون، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در جمع مردم پیشوا، قرچک و ورامین طی دستوری شهر ورامین را از امروز «فرمانداری ویژه» اعلام کرد.

منبع: ایسنا

401881