کاهش قیمت ارز با حذف عوارض واردات طلا و ارزهای خارجی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حذف عوارض واردات طلا و ارزهای خارجی، گسترش روابط بازرگانی با همسایگان و وصول مطالبات قبلی از کشورهای همسایه زمینه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای فزونی گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم می‌کند و در ادامه این مسیر باعث کاهش قیمت ارز در کشور خواهد شد.

تصویر کاهش قیمت ارز با حذف عوارض واردات طلا و ارزهای خارجی

به گزارش پرسون، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: عوارض واردات طلا و ارزهای خارجی به کشور حذف شده که این اقدام باعث افزایش عرضه ارزهای خارجی در بازار و فزونی گرفتن عرضه ارز بر تقاضا در بازار این بخش می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این عرضه ارز توسط اشخاص حقیقی و فروش آن به صورت توافقی در بازار که پیش از آن تخلف محسوب می‌شد، امروز مجاز دانسته شده که این مسئله زمینه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای عرضه بیشتر ارز در بازار فراهم می‌کند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین چند روز قبل نیز 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق آزاد شد که این ارزها پول گاز فروخته شده ایران به این کشور بود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: دولت قبل با وجود اینکه به کشور عراق گاز فروخته بود اما به دلیل دیپلماسی فشلی که داشت نمی‌توانست پول آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کند، اما دولت آقای رئیسی توانست با دیپلماسی فعال پول گاز فروخته شده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کند.

وی با بیان اینکه مطالبات قبلی ما از عراق تقریبا به صفر رسیده، افزود: در ماه‌های گذشته دولت آقای رئیسی ضمن رفع کردن مشکلات با ترکمنستان و پاکستان که در دولت آقای روحانی ایجاد شده بود، زمینه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای گسترش روابط تجاری با این کشورها فراهم کرد.

منبع: فارس

401878