وقوع انفجار در پایتخت افغانستان

برخی شاهدان عینی می‌گویند که این انفجارها، عبادت‌گاه اهل هنود را در منطقه‌ کارته پروان هدف قرار داده‌است.
تصویر وقوع انفجار در پایتخت افغانستان

به گزارش پرسون، ساعتی قبل، صدای چند انفجار پی در پی در کارته پروان شهر کابل شنیده شده‌است.

شاهدان عینی می‌گویند که صدای تیراندازی هم از محل شنیده می‌شود.
منبع: ایرنا

401795