وزیر بهداشت هفته آینده به پارلمان می‌رود

وزیر بهداشت و درمان هفته آینده به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشد.

تصویر وزیر بهداشت هفته آینده به پارلمان می‌رود

به گزارش پرسون، دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده (29 خرداد تا 1 تیر) اعلام شد.

مهمترین دستور کارهای صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به شرح ذیل است:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی)

-گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها اعاده شده از شورای نگهبان

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار (ارجاع از جلسه علنی)

-گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1401/2/28 به تصویب رسید)

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1401/3/25 به تصویب رسید)

-گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های منفی۔ تخصصی

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل

-گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (37) قانون آیین نامه داخلی مجلس

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد: رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (در اجرای ماده (۱4۵) آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس درخواست دولت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) (مصوب ۱۳۸4/۱۰/۲0) و اصلاحات بعدی آن در اجرای تبصره(2) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

-بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر (در اجرای تبصره (2) ماده (141) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی - مصوب ۱۳۹۶

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

-گزارش کمیسیون آموزش، تحیقات و فناوری در مورد: طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

-گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاوله نامه حل تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹4۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸)

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل۷۸/۱۹۷۳)

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و با استانی (در اجرای تبصره (2) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آینه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اجرای تبصره (2) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور فرار گرفت)

-گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح ماده (100) قانون شهرداری ها

-گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی)

سوال ها :

1- سوال های معین الدین سعیدی نماینده محترم چابهار، کنارک، قصرقندشهر و بخش مرکزی نیکشهر (یک فقره) و خانم فاطمه قاسم پور نماینده محترم تهران، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس و تعدادی دیگر از نمایندگان ( یک فقره) از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از وزیر محترم برای روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۳/۳۱ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است.)

-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسوول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج (در اجرای بند(د) تبصره (14) و بند(ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور و تبصره (1) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان بیمه سلامت ایران برای روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۳/۳۱ دعوت به عمل آمده است)

- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح حذف تبصره (ت) ماده (1) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح ایجاد مدیریت متمرکز جهت تأمین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه

- بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

2- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

3- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهای وابسته خصوصا شستا (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

4-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

5-گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

6- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد نقض اصل یکصد و بیست و یکم(۱۲۱) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات توسط رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده (۲۳4) آیین نامه داخلی مجلس)

7- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

8-بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در اجرای ماده (164) آیین نامه داخلی مجلس

401709