دولت سیزدهم به دنبال تحولات اقتصادی است

این دولت توجه جدی به دانشگاهیان دارد و می خواهد از این ظرفیت و دانش استفاده کند.
تصویر دولت سیزدهم به دنبال تحولات اقتصادی است

به گزارش پرسون، معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: انقلاب اسلامی سرآغاز یک عبرت تاریخی است که ما می توانیم روی پای خود بایستیم، امروز جهاد شما مسأله کم قیمتی نیست. ما نیاز به تحول و خیزش جدید داریم.

رضایی گفت: ما از دل ایستادگی فرصت سازی و از فرصت ها با نوآوری ها و ابتکارات خلاق سازی می کنیم، ما در دوران دفاع مقدس این کار را کردیم. ما در این دولت به طور جدید مصمم به ایجاد تحول هستیم که این فکر و برنامه می خواهد ما به نقطه ای برسیم که این تحولات در اقتصاد شروع شود و شما دانشگاهیان باید کمک کنید . دولت با مردم است و مردم هم باید با دولت باشند این دو روی سکه است. البته هم اکنون مردم بسیار همکاری می کنند.

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: ما می گوییم در مساله برجام دور میز صحبت کنیم ما طرح ‌پیشنهاد دادیم حتی آنها دیدگاه هایی داشتند حتی دولت ما آمد ابتکاراتی و نوآوری هایی ارایه کرده است چرا قبول نمی کنند چون آنها نمی خواهند حرکت و راه جدیدی در ایران که دارای دیپلماسی و ایده و فکر و آرمان و هویت است تحقق یابد.

وی خطاب به دانشگاهیان گفت: چه باید کرد امروز تلاش شما برای دولت نیست حتی برای جمهوری اسلامی هم‌نیست بلکه برای کل اسلام و انقلاب و ایران است. امروز مجاهدت و جهاد شما مساله کم ارزشی نیست. تحولات باید ادامه یابد. چرا که انقلاب اسلامی سرآغاز تحولات است، امروز در اقتصاد نیازمند تحولات هستیم.

منبع: ایرنا

401664