پاسخ متفاوت عروس به طولانی شدن مراسم

رفتار نامناسب میهمانان، زوج جوان را کلافه کرده بود از طرفی خواهش و درخواست هایشان فایده ای نداشت تا اینکه عروس خانم تصمیم گرفت دست بکار شود.
تصویر پاسخ متفاوت عروس به طولانی شدن مراسم

به گزارش پرسون، تصویر متفاوت از یک عروس جوان هندی، مثل ویروس تمام فضای مجازی را در برگرفته و ماجرای متفاوت این مراسم عروسی را سر زبان ها انداخت، ماجرایی که جزئیاتش را در این بخش خواهید خواند.

اصولا در تمام کشورهای دنیا، شب عروسی شبی است که تا دیروقت مراسم ادامه دارد اما هر چیزی اندازه دارد و اگر این دیروقتی بیش از حد ادامه دار باشد قطعا موجب ناراحتی خواهد شد، همانطور که ناراحتی عروس جوان ماجرای ما را به همراه داشت.

عروس خانم جوان که مثل هر عروس دیگری، به واسطه آماده شدن برای مراسم، روز شلوغی را پشت سر گذاشته بود، ساعات پایانی را به سختی سپری می کرد. ساعاتی که البته نیمه شب بود و چیزی به صبح نمانده بود.

میهمانان بدون توجه به خستگی عروس و داماد، اصرار به ادامه پایکوبی داشتند و هیچ توجهی به درخواست این زوج جوان برای خاتمه مراسم نداشتند تا اینکه خستگی و کلافگی بر عروس چیره شد و دست به اقدامی زد که برخی آن را بی ادبی دانستند.

عروس خانم وقتی دید درخواست هایش برای پایان مراسم نتیجه ای ندارد، به میهمانان گفت که دیگر کشش ندارد و آنها را با شادی هایشان تنها می گذارد و سپس گوشه ای از سالن دراز کشیده و خوابید. خوابیدن عروس جلوی چشم همه، از نظر مهمانان رفتار بی ادبانه ای تلقی شد و به قول معروف به آنها بر خورد در صورتی که سماجت خود همین میهمانان بی ادبانه تر از کار عروس خانم بود.

تصویر این حرکت که همه را شوکه کرده بود، خیلی زود در فضای مجازی دست به دست شده و کامنت های متعددی دریافت کرد. اغلب کاربران حق را به عروس بینوا داده بودند و معتقد بودند که نه تنها این کار او بی ادبی نیست بلکه او بسیار مودب بوده است که مراسم را به احترام میهمانان ترک نکرده است و از آنها خواسته تا به شادی خود ادامه دهند.

اینطور که پیداست، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در حالی ضبط شده است که او کاملا خواب و بی خبر از گوشی های موبایل روشن اطرافش بوده.

399377