حریف تدارکاتی تیم ملی مشخص شد!


تصویر حریف تدارکاتی تیم ملی مشخص شد!

به گزارش پرسون، پس از اکوادور، بازی با کانادا هم لغو شد و حالا فدراسیون می‌گوید در حال رایزنی برای پیدا کردن تیم دیگری است؛ موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

399195