طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شد.
تصویر طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شد

به گزارش پرسون، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: در مصوبه قبلی ابهامی که وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نسخ قانون تغییر ساعت به معنی تثبیت ساعت است یا صرفا لغو قانون الزام دولت به تغییر ساعت در بررسی ها مشخص شد که مصوبه جدید میان ساعت رسمی کشور با ساعت اداری تفاوت قائل شده و دولت بدون تغییر ساعت رسمی کشور می تواند ساعات اداری را تغییر دهد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، تصریح شده است که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاهها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند و بنابراین از سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کرد.

منبع: فارس

397122