درخواست بازیگر پیشکسوت از رئیس جمهور

محمد کاسبی بعد ترخیص از بیمارستان از رئیس جمهور درخواستی کرد.
تصویر درخواست بازیگر پیشکسوت از رئیس جمهور

به گزارش پرسون، محمد کاسبی؛ بازیگر پیشکسوت سینما ، تئاتر و تلویزیون ساعاتی قبل از ترخیص از بیمارستان قلب شهید رجایی از سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور ایران درخواست کرد که به خواسته هنرمندان پیشکسوت توجه شود.

397095