توضیح بانک مرکزی درباره علت مسدودی یارانه کمک معیشتی

مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: شب گذشته در مجموع ۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
تصویر توضیح بانک مرکزی درباره علت مسدودی یارانه کمک معیشتی

به گزارش پرسون، «محمد بیگی» اظهر کرد: شب گذشته یارانه کمک معیشتی دو نوبت اردیبهشت ماه و خردادماه به ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار به صورت یکجا پرداخت شد یعنی در مجموع ۴۷ میلیون و ۳۶۰هزار واریز برای دو ماه انجام شد.

وی توضیح داد: این مبالغ در حساب سرپرست خانوار مسدود می‌ماند تا زمانی که دولت آزادسازی قیمت‌ها را اعلام کند.

بیگی درباره علت مسدودی یارانه کمک معیشتی گفت: تا زمانی که دولت آزادسازی قیمت‌ها را به صورت رسمی اعلام کند مبلغ مسدود خواهد بود و این اقدام برای اطمینان بخشی به مردم است تا بدانند مبالغ در حساب آنها وجود دارد و قابل استفاده است.

به گفته وی مجموع واریزی از لحاظ تعداد ۴۷ میلیون و ۳۶۰ هزار مورد و به مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومان است.

396689