اولین تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور2 منتشر شد

تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور۲ سپاه از پایگاه دریایی آمریکا در بحرین منتشر شد.
تصویر اولین تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور2 منتشر شد

به گزارش پرسون، شب گذشته وزیر ارتباطات اولین تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در صفحه کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد.

سپاه پاسداران | سپاه ,

سپاه پاسداران | سپاه ,
تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور 2

بر این ساس ماهوراه نور 2 سپاه همچنین موفق شده است تصاویری از پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا در بحرین نیز ثبت کند که نشان‌گر رصد نیروهای آمریکایی در منطقه توسط این ماهواره است.

سپاه پاسداران | سپاه ,
تصویر ثبت شده از پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی تروریستی آمریکا در بحرین

ماهواره نور2 در تاریخ 18 اسفند سال گذشته توسط ماهاره بر قاصد به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت.

نیروی هوافضای سپاه اولین بار، در اردیبهشت سال 1399 اولین ماهواره خود به نام نور را در فضا (مدار 425 کیلومتری) قرار داده بود.

396666