هموطنان ایرانی خاک مولداوی را ترک کنند

سفارت ایران در اوکراین گفت: هموطنان ساکن در جمهوری مولداوی که در شرایط جنگ ضرورتی به ادامه حضور ایرانیان نیست، تقاضا می شود خاک مولداوی را ترک کنند‌.
تصویر هموطنان ایرانی خاک مولداوی را ترک کنند

به گزارش پرسون، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین و آکردیته در مولداوی در اطلاعیه ای از هموطنان ایرانی تقاضا کرد منطقه ترانس دنیستر در جمهوری مولداوی را ترک کنند.

در این اطلاعیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین و آکردیته در جمهوری مولداوی ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی برای تمامی ایرانیان بویژه هموطنان مقیم اوکراین و جمهوری مولداوی، به آگاهی می رساند با توجه به تداوم جنگ در اوکراین و احتمال گسترش آن به منطقه ترانس دنیستر در جمهوری مولداوی، از همه شهروندان ایرانی ساکن در منطقه مذکور درخواست می شود در اولین فرصت نسبت به ترک منطقه اقدام کنند.

منبع: فارس

396375