محاکمه خواننده سرشناس پاپ با شکایت دختر جوان

خواننده سرشناس پاپ با شکایت دختر جوان در دادگاه کیفرى یک استان تهران محاکمه شد.
تصویر محاکمه خواننده سرشناس پاپ با شکایت دختر جوان

به گزارش پرسون،رسیدگى به این پرونده جنجالى با شکایت دختر جوانى از خواننده سرشناس به اتهام سواستفاده و آزار و اذیت آغاز شد. این دختر در شکایت خود گفت: من از هواداران این خواننده بودم و بعد از کنسرت‌ها سراغ او رفته و عکس یادگارى مى گرفتم. آخرین بار او شماره اش را به من داد و ارتباطمان آغاز شد. او مدعى بود قصد ازدواج با من را دارد.

یک روز مرا به خانه اش دعوت کرد و در آنجا مورد آزار قرار داد. بعد از آن رفتارش تغییر کرد و گفت ما به درد هم نمى خوریم. حالا از او شکایت دارم.

پس از این شکایت خواننده جوان بازداشت شد و منکر تجاوز شد و گفت: این دختر با میل خودش به خانه ام آمد و آزارى در کار نبود.

قضات دادگاه کیفرى پس از رسیدگى به این شکایت، عمل خواننده پاپ را رابطه نامشروع تشخیص داده و پرونده را براى رسیدگى به دادگاه کیفرى دو ارسال کردند.

396331