روز جهانی مثلا آزادی مطبوعات مبارک!

تصویر روز جهانی مثلا آزادی مطبوعات مبارک!

به گزارش پرسون، احسان گنجی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات به تنگناهای پیش روی حرفه فعالان مطبوعاتی در جهان پرداخت.

395801