لایو جنجالی آقا و خانم بازیگر

لایو اینستاگرامی مریم امیر جلالی با مجید یاسر را ببینید.

تصویر لایو جنجالی آقا و خانم بازیگر

به گزارش پرسون، چندی پیش مریم امیرجلالی و مجید یاسر لایو پرحاشیه ای گذاشتند و در بخشی از آن درباره بازیگری در ایران و در شرایط کرونایی بحث های طنزی را مورد بررسی قرار دادند.

منبع: رصد روز

393522