خط بوشهر - جام‌جهانی راه‌اندازی شد!

تصویر خط بوشهر - جام‌جهانی راه‌اندازی شد!

در خبرها آمده بود خط مسافری بوشهر - قطر برای جام جهانی راه‌اندازی می‌شود! موضوعی که سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

393467