گورستانی عجیب در ایران بر روی آب! + فیلم

قبرستانی عجیب و خاص در کشورمان وجود دارد، این قبرستان روی آب است.
تصویر گورستانی عجیب در ایران بر روی آب! + فیلم

به گزارش پرسون، در بندر محمد عامری برخی لنج‌های چوبی و سنتی به گل نشسته‌اند که زمانی برای تجارت، باربری و ماهیگیری بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در تردد بوده‌اند. این لنج‌ها اکنون تبدیل به جاذبه گردشگری شده‌اند.

منبع: همشهری

393033