تبریک رسانه پرسون به معاون تعزیرات حکومتی کشور

تصویر تبریک رسانه پرسون به معاون تعزیرات حکومتی کشور

جناب آقای دکتر محمد علی اسفنانی
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را بعنوان معاون تعزیرات حکومتی کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

این انتصاب به جا و شایسته بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های بر جسته جنابعالی دارد‌.

دست بر دعا از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی مسالت داریم.

رسانه پرسون

374333