پایان تجمع کشاورزان اصفهان + ویدئو

در پی انتشار بیانیه صنف کشاورزان اصفهان، بامداد امروز برخی افراد چادر‌ها را آتش زدند که با ورود نیروی انتظامی تعدادی از آنان دستگیر شدند.

372632