وزیر کشور خبر داد:

برگزاری مانورهای منظم برای‌ ارتقای‌ توان‌ شهرها در مقابل بلایای طبیعی

وزیر کشور از برگزاری مانورهای منظم به منظور ارتقای آمادگی بیشتر در شهرهای مختلف به ویژه شهرهایی که بر روی گسل های زلزله قرار دارند، خبر داد.
تصویر برگزاری مانورهای منظم برای‌ ارتقای‌ توان‌ شهرها در مقابل بلایای طبیعی

به گزارش پرسون، احمد وحیدی وزیرکشور با حضور در سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران در جریان آخرین آمادگی ها در مواجهه با بلایای طبیعی در کلان شهر تهران قرار گرفت و گفت: جلسه طولانی با دست اندرکاران ستاد بحران در تهران داشتیم و به عنوان اولین مصوبه، شهرداری تهران به عنوان جانشین وزارت کشور در ستاد بحران تهران انتخاب شد.

وی گفت: محور دوم بحث، برنامه جامع مدیریت تهران و کارگروه های فعال در این عرصه بود و قرار شد ضمن بازنگری در برنامه ها، کارگروه ها با قدرت فعالیتشان را با هدف ارتقای آمادگی در مقابله با بحران های طبیعی ادامه دهند.

وزیر کشور افزود: در این نشست سلسله طرح های لازم در حوزه پیش نشانگری، پیش بینی، پیشگیری و آمادگی پاسخ، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برنامه هر کدام از این طرح ها از سوی کارگروه ها آماده شود.

وزیر کشور درباره نحوه کمک گیری از سایر استان ها برای شرایط اضطراری و بحران های طبیعی در استان تهران که موضوعات مورد بحث این نشست بود گفت: با هدف ارتقای آمادگی مانورهای لازم از سوی استان های مجاور در استان تهران انجام می شود.

وحیدی اضافه کرد: مانورهای سالانه در حوزه های بخشی و منطقه ای و در نهایت مانور در قالب یک روز در سال در سطح شهر تهران از دیگر مصوبات این جلسه بود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای آموزش و فرهنگ عمومی در موقع بحران های طبیعی، خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی های لازم برای آمادگی مردم عزیز کشورمان در مقابله با بحران های طبیعی مهم ترین مساله است و باید در این خصوص فرهنگ سازی جدی صورت گیرد.

وزیر کشور بیان کرد: موضوع آمادگی شهر تهران در مقابله با زلزله و حوادث طبیعی مساله بسیار مهمی است و در این خصوص دستگاه ها فعال هستند و با برنامه ریزی ها و برگزاری مانورهای لازم، سطح آمادگی خوبی در شهر تهران برقرار خواهد شد.

منبع : ایلنا

372588