تبریک رسانه پرسون به رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تصویر تبریک رسانه پرسون به رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

جناب آقای حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور

انتصاب شایسته شما را به عنوان رییس جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تبریک عرض می نماییم.

رسانه پرسون

370405