پیام تبریک رسانه پرسون به مشاور جدید رئیس جمهور

تصویر پیام تبریک رسانه پرسون به مشاور جدید رئیس جمهور

جناب آقای سعید محمد

انتصاب شایسته شما به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را تبریک می گوییم.

امیدواریم در پرتو الطاف الهی و با بهره گیری از ظرفیت های بزرگ انسانی و حرفه ای این مجموعه؛ در ایفای رسالت خطیر برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم موفق باشید.

رسانه پرسون

364722