افزایش سقف اعطای تسهیلات از طریق سامانه فرابانک ملت

با هدف افزایش رضایت مشتریان و ارتقاء سطح خدمات سامانه فرابانک، سقف مبلغ تسهیلات قابل ارایه در سامانه مذکور افزایش یافت.
تصویر افزایش سقف اعطای تسهیلات از طریق سامانه فرابانک ملت

به گزارش پرسون، در اجرای فاز دوم توسعه سامانه تسهیلات هوشمند فرابانک ملت و با هدف جذابیت بخشی به تسهیلات اعطایی در بستر این سامانه، سقف مبلغ تسهیلات اعطایی از طریق سامانه فرابانک برای کارت اعتباری و مرابحه بر اساس رتبه اعتباری گروه های هدف، تا دو میلیارد ریال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، از این پس سقف تسهیلات اعطایی از طریق سامانه فرابانک ملت برای گروه A و تمام مشتریان حقیقی( طرح تابش) دو میلیارد ریال، سقف تسهیلات برای گروه B یک و نیم میلیارد ریال و برای گروه C و فاقد رتبه یک میلیارد ریال خواهد بود.

مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز بسته به نوع تسهیلات از 36 ماه تا 60 ماه، تعیین خواهد شد.

در عین حال، تسهیلات بهان (بدون نیاز به معرفی ضامن) و تسهیلات ازدواج در بستر سامانه فرابانک مطابق با اطلاعیه های قبلی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

364117