مجتبی توانگر:

حضور محمد در هیئت قالیباف معنایی جز عذرخواهی ندارد

تصویر حضور محمد در هیئت قالیباف معنایی جز عذرخواهی ندارد

به گزارش پرسون، نماینده مجلس در توییتی در مورد حضور سردار محمد در هیئت محمد باقر قالیباف نوشت:

ماه ها گفتند که سعید محمد فلان و بهمان از قالیباف دارد. حالا با حضور محمد در هیئت قالیباف در مشهد، معلوم شد همه آنها چیزی جز توهم فضاسازی و اختلاف رسانه ای نبوده است...

363937

مطالب مرتبط