خانه حسن یزدانی منفجر شد! + فیلم

یزدانی در دیدار نهایی موفق به شکست حریف آمریکایی شد و به مقام قهرمانی جهان رسید.

به گزارش پرسون، پس از قهرمانی حسن یزدانی در نروژ، هواداران این کشتی گیر در خانه این پهلوان به جشن و پایکوبی پرداختند.

363744