مدیر، شعب و باجه های برتر پست بانک در شهریور ماه معرفی شدند

بنابر اعلام امور استانها و بازاریابی پست‌ بانک‌ ایران؛ مدیر، شعب و باجه‌های برتر این بانک بر اساس بررسی عملکرد شهریور‌ماه سال‌جاری آنها در زمینه تحقق اهداف برنامه عملیاتی ابلاغی، انتخاب و معرفی شدند.
تصویر مدیر، شعب و باجه های برتر پست بانک در شهریور ماه معرفی شدند

به گزارش پرسون، براساس ارزیابی صورت گرفته در رده مدیران استانها/مناطق، مدیریت شعب استان بوشهر به ترتیب از بین استان‌های مازندران، زنجان، همدان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، خراسان‌رضوی، سمنان، کرمانشاه و خوزستان با بیشترین میزان درصد تحقق هدف سپرده‌ای مورد انتظار در شهریور‌ماه و هدف سپرده‌ای سال ۱۴۰۰ به‌عنوان مدیریت شعب برتر انتخاب شد.

بنا بر این گزارش: در رده شعب، براساس امتیاز کسب شده از بین شعب معرفی شده توسط مدیریت شعب استانها/مناطق در شاخص‌های پایش و پویش در شهریورماه ۱۴۰۰، به‌ترتیب شعب بابل استان مازندران، تاکستان استان قزوین و مشکین‌شهر استان اردبیل حائز رتبه‌های اول تا سوم شده و به عنوان شعب طلایی، نقره‌ای و برنزی معرفی شدند.

همچنین بر اساس ارزیابی به‌عمل آمده از میان باجه‌های خدمات بانکی روستایی منتخب معرفی شده توسط مدیریت شعب استانها/مناطق، بر مبنای ۷۰درصد عملکرد منابع و ۳۰ درصد کارمزد پرداخت شده بابت خدمات، به ترتیب باجه‌های خدمات بانکی روستایی کرناچی، شهرک صنعتی سلیمان‌صباحی و کووهای از باجه‌های تابعه شعب آزادی استان کرمانشاه، آران و بیدگل استان اصفهان و قشم استان هرمزگان به‌عنوان باجه‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی انتخاب شدند.

شایان ذکر است: برنامه ارزیابی مدیر، شعب و باجه‌های برتر به‌صورت مستمر در چارچوب شاخص‌های تعیین شده بانک در ماه‌های آتی تا پایان سال انجام خواهد شد.

363697