تبریک رسانه پرسون به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

تصویر تبریک رسانه پرسون به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

جناب آقای علی سلاجقه

انتخاب بجا و شایسته شما را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تبریک عرض می نماییم.

امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و سربلند باشید.

رسانه پرسون

363611