سلیمی در اخطار قانون اساسی:

آقای قالیباف؛ حواستان به مهره های سوخته دولت قبل باشد!

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر جلوگیری از عزل و نصب های مهره های دولت قبل علی رغم توصیه معاون اول رئیس جمهور گفت: از رئیس مجلس درخواست دارم دستور دهیدجلوی این انتصابات گرفته شود.
تصویر آقای قالیباف؛ حواستان به مهره های سوخته دولت قبل باشد!

به گزارش پرسون، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی گفت: در برخی از مناطق کشور که مدیران دولت دوازدهم هنوز بر سر کار هستند برخی عزل و نصب های مسئله دار در حال انجام است، حتی علی رغم دستور معاون اول رئیس جمهور درخصوص عدم عزل و نصب جدید، برخی افراد که در گذشته استعلامشان منفی بود، حکم انتصاب می گیرند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: مدیران دولت قبل اجازه دهند استانداران و معاونان مشخص شوند، چرا برخی از عناصر باقیمانده دولت سابق اینطور با سرعت گاز عزل و نصب ها را گرفته اند و حتی برخی مجوزها را به نورچشمی های خود می دهند! از شما درخواست دارم دستور دهید همانطور که معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید داشتند جلوی این انتصابات گرفته شود.

وی افزود: به دولت کشور آذربایجان توصیه می کنم تا اجازه ندهند صهیونیست ها آنها را مدیریت کنند و پوست موزی که زیرپای آنها گذاشته اند، باعث زمین خوردنشان نشود، چرا که ضربه مغزی خواهند شد. این کشور باید دقت کند که صهیونیست ها نگاه ابزاری به آنها دارند و وقتی تاریخ مصرفشان تمام شود، فرش را از زیر پایشان خواهند کشید.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور آذربایجان باید حد و حدود خود را تشخیص دهد، تاکید کرد: ایران بزرگ و قهرمان کشوری است که اثبات کرده به هیچ وجه اجازه تحرک برخی را در منطقه نخواهد داد.

منبع : خانه ملت

363435