پیامک های تبریک روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان و زبان اشاره در تقویم جهانی ۳۰ سپتامبر مصادف با ۹ مهر است که شما می توانید با ارسال پیامک، عکس نوشته، اس ام اس، عکس، متن ادبی و پیام این روز را به آنها تبریک بگویید.
تصویر پیامک های تبریک روز جهانی ناشنوایان

به گزارش پرسون، شنوایی یکی از حواس پنجگانه است که اهمیت بسیار زیادی در زندگی روزمره ما دارد. اگر ما از این نعمت محروم باشیم، آموختن دشوار می‌شود. ناشنوایان که به سبب محرومیت از حس شنوایی قادر به تکلم نیز نمی‌باشند، زندگی سختی را می‌گذرانند. شاید تصور کنیم آنها در برقراری ارتباط مشکل دارند در صورتی که شنواها بعضاً نمی‌توانند زبان آنها را درک کنند.

پیام تبریک روز جهانی ناشنوایان

خنده‌هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق‌ها می‌رسد.

روز جهانی ناشنوایان مبارکهیچ صدایی بالاتر از سکوت نیست

روز جهانی ناشنوایان گرامی بادناشنوایان گرچه نمی‌توانند با گوش‌هایشان بشنوند، اما با هزاران دریافت‌های قلبی صداهایی را می‌شنوند که ما شنوایان نمی‌شنویم.

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می‌تپد و شما می‌شنوید، نه با حس شنوایی‌تان، بلکه با تمام وجودتان.

روز جهانی ناشنوایان مبارکدستان ما کلام ماست.

روز جهانی ناشنوایان گرامی بادعشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است.

روز جهانی ناشنوایان گرامی باد
نهم مهرماه به نام کسانی در تقویم ثبت شده است که سکوتشان آوای زندگی ست و دستانشان گل واژه‌های سخن.

روز جهانی ناشنوایان مبارکدر گذر زمان غرق می‌شوی و در دنیای سکوت خویش عمق محبت را لمس می‌کنی.

روز جهانی ناشنوایان گرامی باد


امید است به یاری پروردگار، هم وطنان ناتوان را بیش از پیش دوست داشته و همیشه برای یاری این مهربانان از دل و جان مایه بگذاریم.

روز جهانی ناشنوایان گرامی بادخنده هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق ها می رسد.

روزت ناشنوا مبارک


ن مثل ناشنوا… روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.


صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان.


روز جهانی ناشنوایان را خدمت ناشنوایان گرامی کشورمون تبریک گفته و آرزوی موفقیتهای هر چه بیشتر ناشنوایان در همه زمینه های علمی و اجتماعی را داریم


عشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است. روز ناشنوایان گرامی باد.


دستان ما کلام ماست.

روز ناشنوایان گرامی باد.

352750