به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد؛

بررسی افزایش صادرات غیر نفتی در جلسه ستاد اقتصادی دولت

موضوع افزایش صادرات غیرنفتی و آیین نامه‌های مربوط به آن در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت.
تصویر بررسی افزایش صادرات غیر نفتی در جلسه ستاد اقتصادی دولت

به گزارش پرسون، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه موضوع افزایش صادرات غیرنفتی و آئین نامه‌های آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

349634