ارزش روز سهام عدالت اعلام شد

ارزش روز سهام عدالت، ١.٣ درصد کاهش یافت.
تصویر ارزش روز سهام عدالت اعلام شد

به گزارش پرسون، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۳ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۶۱۵هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده است.

349456